PCM Methodiek

 

PROCO CREDITMATCH is een innovatieve faciliteit om zonder tussenkomst van een bank en zonder geldmutatie vorderingen en schulden te vereffenen.

De faciliteit omvat een methode en een systeem, inclusief een database met partij-gegevens en daarmee verbonden vorderingen en schulden, die op zodanige wijze zijn geanonimiseerd en georganiseerd dat derde-partijen, die niet direct bij de vorderingen en schulden betrokken zijn,
zich moeten voegen naar reguleringen betreffende de privacy van schuldenaars en schuldeisers. De genoemde database zal – multichannel – toegankelijk zijn voor schuldeisers en schuldenaars (en hun gemachtigden) om op basis van één of meer zoekparameters een vordering of schuld te identificeren die is verbonden met de schuldeiser of schuldenaar. Partijen maken vervolgens – onderling – afspraken over de vereffening van de geselecteerde vorderingen en schulden.

De faciliteit is ontworpen en aangepast voor uitvoering op een computernetwerksysteem.

 

iDepot geregistreerd

PCM CreditMatch is geregistreerd via een iDepot. U kunt de inschrijving bekijken, wilt u het gehele document inzien neem dan contact met ons op.